Zambranako Udaletxea

Zahartzea ez da bizi kalitatea galtzea

Zahartzea ez da bizi kalitatea galtzea

Udalerriaren deskribapena
398 biztanle (2016). Lau kontzejutan banatzen den arabar udalerria, Añanako Kuadrilan

Esparrua
Zahartze aktiboa eta adinduentzako zerbitzu publikoak


Eragile inplikatuak

Zambranako Udala

Testuingurua

Abiapuntua: bizi-itxaropena eta kalitatezko bizitza urteak ez dira gauza bera

Helburuak

Zambranako adinduen ongizatea maximizatu, kontuan hartuta hau udalerri nahiko zaharkitua dela

Deskribapena

Balorazio geriatriko osoan oinarrituriko hauskortasun indizearen (índice de fragilidad) aplikazioa. Pertsona bakoitzaren egoeraren arabera, bere errealitatera moldatutako zerbitzuak ematen dira, etxean asistentzia ematetik egoitza batera sartzeraino, tarteko neurrietatik igarota.

Proiektuaren jarduera ildoak hauek dira:

  • Elikadura ekintzak
  • Narriadura kognitiboaan banakako atentzioa
  • Funtzionalitate fisikoaren hobekuntza
  • Inkontinentzia murrizteko ildoa
  • Gizarte ahultasuna

Harremanetan jartzeko
Aitor Abecia