EAEko Udaletxea

EAEko Udalerrien Bilakaera Mailen Diagnostikoaren Atariko Emaitzak

Udalerriaren deskribapena

Esparrua
Euskal AAPPkoen erronkak 2019rako Administrazio Elektronikoaren alorrean


Eragile inplikatuak

Udalerri adimendunak

Testuingurua

Eboluzio maila desberdinak: hardware + software

Helburuak

Lurralde adimenduna lortzeko prozesuan atzean ez geratu

Deskribapena

Zeharkako lana eta sarean, eboluzio maila altueneruntz abiatzeko.

Hardware: izapideen eskuliburua, espedienteen kudeatzailea, elkareragingarritasuna, herritarren karpeta.

Software: estrategia, partaidetza/elkarrizketa, esperimentatzeko mekanismoak, interes taldeak aktibatzea, datuak, algoritmoak, instituzio arteko kolaborazioa, finantzazioa bilatzea, generikoa.


Harremanetan jartzeko
Igor Calzada